loading player ...

TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế

-

Đạo Phật Ngày Nay

lượt xem
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
#daophatngaynay #thichthienthuan #xuatgiagieoduyen
Pháp thoại 2018: https://bit.ly/2BhNbuZ
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.
thich thien thuan,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế thich thien thuan moi nhat,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế xuat gia gieo duyen,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế thich thien thuan giang tai chua giac ngo,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế chua giac ngo,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế thuyet phap hai huoc,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế noi chuyen hai huoc,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế xuat gia gieo duyen chua giac ngo,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế su thay hai huoc,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế thuyet phap ve xuat gia,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế xuat gia,TT. Thích Thiện Thuận nói chuyện hài hước khiến cả hội trường cười té ghế dao phat ngay nay
thich thien thuanthich thien thuan moi nhatxuat gia gieo duyenthich thien thuan giang tai chua giac ngochua giac ngothuyet phap hai huocnoi chuyen hai huocxuat gia gieo duyen chua giac ngosu thay hai huocthuyet phap ve xuat giaxuat giadao phat ngay nay
Loading...
Loading...