loading player ...

Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể.

-

Tường An - Paris

lượt xem
Server 2
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
Nhân chuyến Âu du năm 2018, ông Đỗ Thông Minh lại có cơ hội tiếp xúc với ông Bùi Tín lần thứ hai. Đoạn video này không phải là một phóng sự phỏng vấn mà chỉ ghi lại câu chuyện tản mạn, tâm tình giữa một nhà báo kỳ cựu và một nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm.
Lan man qua câu chuyện, nhiều chi tiết chưa bao giờ được tiết lộ lại được nhắc đến, soi sáng một số uẩn khúc của lịch sử.
1280 Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., 720 Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., đỗ thông minh Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., bùi tín Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., paris Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., tâm tình Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., những điều chưa biết Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., nhà báo Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., học giả Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., uẩn khúc lịch sử Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., soi sáng Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., lịch sử Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., cadao Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., tường an Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., sbtn Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể., tản mạn Nhà báo Bùi Tín và Học Giả Đỗ Thông Minh tại Paris: Những điều chưa kể.,
đỗ thông minh, bùi tín, paris, tâm tình, những điều chưa biết, nhà báo, học giả, uẩn khúc lịch sử, soi sáng, lịch sử, cadao, tường an, sbtn, tản mạn,
Loading...
Loading...