loading player ...

"Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!"

-

PhoBolsaTV

lượt xem
Server 2
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
Phỏng vấn nhà bất đồng chính kiến Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, về Dự thảo luật Đặc Khu của Việt Nam: “Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu, nếu thay đổi thể chế, chính sách, biến cả đất nước này là một đặc khu để thu hút đầu tư vào. Đấy mới là điều làm cho đất nước mạnh lên.”
1280 "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", 720 "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", phobolsatv "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", phố bolsa tv "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", vietnam "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", việt nam "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", viet "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", hải ngoại "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", việt kiều "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", người việt ở Mỹ "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", Mỹ "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", USA "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", America "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", cộng đồng "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", đời sống mỹ "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", pbtv "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", bolsa "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", luật "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", đặc khu "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", dự luật "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", 99 năm "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", 99 years "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", điếu cày "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", nguyễn văn hải "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", china "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", trung quốc "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", biểu tình "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!", protest "Điếu Cày" Nguyễn Văn Hải: "Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!",
phobolsatv, phố bolsa tv, vietnam, việt nam, viet, hải ngoại, việt kiều, người việt ở Mỹ, Mỹ, USA, America, cộng đồng, đời sống mỹ, pbtv, bolsa, luật, đặc khu, dự luật, 99 năm, 99 years, điếu cày, nguyễn văn hải, china, trung quốc, biểu tình, protest,
Loading...
Loading...