loading player ...

ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ

-

HOA BAN FOOD

lượt xem
Server 2
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
6 years has passed, today is the day! The day we've been waiting for such a long time. My friends

We have lot of foods (whole Goat, ducks grilled, wild vegetables....), let's drink!

Một lời - khó nói hết những gì anh chị em gần xa đã dành cho chúng tôi 6 năm vừa qua :) ● Facebook: https://www.facebook.com/HOABANFOOD
1280 ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, 720 ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, dê nướng ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, thịt dê ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, vịt nướng ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, nút vàng ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, youtube ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, hoa ban food ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ, gold play button ĐẠI TIỆC SÔNG ĐÀ,
dê nướng, thịt dê, vịt nướng, nút vàng, youtube, hoa ban food, gold play button,
Loading...
Loading...