loading player ...

Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party

-

Panoma Dance Crew

lượt xem
Server 2
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
Camera: Yeah1tv

Editor: Xiao Ta (https://fb.com/lungdiendien)

Song:
Chưa bao giờ (Trung Quân) - Gino Tống
I'm sorry babe (Bảo Thy) - Quỳnh Trân
Monalisa (Văn Mai Hương) - Xiao Ta
Selfie Chuyện tình Lọ Lem (365daband) - Xiao Ta & Gino Tống
Cause I love you (Noo Phước Thịnh) - Tiko
Ăn Gì Đây 2 (Mr.T ft Hòa Minzy) - Phở Đặc Biệt & Ngọc Thảo
Mình yêu từ bao giờ (Miu Lê) - Thư Lê
Em là bà nội của anh (Trọng Hiếu) - Củ Tỏi
Destiny (Hồ Ngọc Hà) - BB Trần
Boom Boom (Đông Nhi) - Vũ đoàn Bước Nhảy & Youtubers
-----
Lớp học nhảy hiện đại, Kpop
NHẬN DẠY KÈM RIÊNG, DÀN DỰNG TIẾT MỤC, MINH HỌA CA SĨ

ĐĂNG KÍ HỌC: 01204560662

LỚP CƠ BẢN:
Xem thông tin tại đây:
https://www.panomadc.com/danceclass

LỚP RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA NHÓM:
Xem thông tin tại đây:
https://www.panomadc.com/casting


-----------------
SUBSCRIBE:
Panoma Dance Crew:
http://haiphim.com/menber/luuthienminh

Panoma Resort:
http://haiphim.com/label/PanomaResort

Panoma Beauty
http://haiphim.com/label/PanomaBeauty...

Panoma Studio
https://goo.gl/LHriyE

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/panomadc

TWITTER:
https://www.twitter.com/panomadc

INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/panomadc

WEBSITE:
https://www.panomadc.com
1280 Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, 720 Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, panoma Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, rosa alba Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, luuthienminh Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, dance cover Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, lớp nhảy hiện đại Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, kpop cover Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, bobono1baby Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, binboo94 Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, st319 Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, bar bar bar Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, trong com remix Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, BBBG Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, bb trần Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, tiko Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, quỳnh trân Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, damtv Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, thư lê Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, huỳnh lập Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, lê nhân Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, phở đặc biệt Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, phở Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, ngọc thảo Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, lady9 Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, củ tỏi Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, cutoicute Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, gino tống Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, twenty entertainment Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, vũ đoàn bước nhảy Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, miu lê Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, trung quân Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, trọng hiếu Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, 365 daband Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, destiny Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, hồ ngọc hà Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, mr t Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, hòa minzy Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, noo phước thịnh Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, đông nhi Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party, văn mai hương Đại chiến hát nhép | BBBG - DamTv - Panoma - Phở - Thảo - Củ Tỏi - Gino Tống | Yeah1 Superstar Party,
panoma, rosa alba, luuthienminh, dance cover, lớp nhảy hiện đại, kpop cover, bobono1baby, binboo94, st319, bar bar bar, trong com remix, BBBG, bb trần, tiko, quỳnh trân, damtv, thư lê, huỳnh lập, lê nhân, phở đặc biệt, phở, ngọc thảo, lady9, củ tỏi, cutoicute, gino tống, twenty entertainment, vũ đoàn bước nhảy, miu lê, trung quân, trọng hiếu, 365 daband, destiny, hồ ngọc hà, mr t, hòa minzy, noo phước thịnh, đông nhi, văn mai hương,
Loading...
Loading...