loading player ...

Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New)

-

Thiện Nhuận

lượt xem
Server 2
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
Kính mời Quý vị tải và cài đặt App Chú Đại Bi (miễn phí) (Nếu dùng điện thoại hệ điều hành Android), không cần kết nối Internet vẫn nghe được tại địa chỉ: https://play.google.com/store/apps/de...


Chú Đại Bi - Nhạc Phật Giáo không lời: http://haiphim.com/clip-hot_kaBJgl...
Dược Sư Phật Tâm Chú: http://haiphim.com/clip-hot_k7pELa...

Nam mô rát na tra dà da, nama à ri da a va kích tê và ra da
Bô đi sát và ya Ma ha sát và ya Ma ha ca ru ni cà da
Om Sạt va ra ba da Su đa na đát sê Nama khơ rơ tê và y mam
À rị dà va lô kích tê va ra ram đa va Nam mô na ra kinh di
Hì ri Ma hà va đa sa ma Sạt va a tha du su bum a dệ dam
Sạt va sát ya nama vát ty a nam mô và ca mạt ga đạt tu
Tá đi a thà om a va lô ki lô ca tê ca ra tê e hì ri
Ma ha bô đi sát va Sạt va sạt va ma la ma la ma hi ma hì đa dam
Ku ru ku ru cạt mum đu ru đu ru vi gia da tê ma ha vi gia da tê
Đa ra đa ra đi ri ni va rà da ca la ca la ma ma vi ma la mục tê lê
Ê hi ê hi si na si na à ra sam phờ ra ca li vi sa vi sam phờ ra sa da
Hu ru hu ru ma ra hu lu hu lu hì ri
Sa ra sa ra si ri si ri su ru su ru Bô đi da bô đi da
Bô đa da Bô đa da Mết tri da Na ra kinh di
Đạt si ni na ba da mà na sà và hà sí đā da sà và hà
Ma hà sí đày sà và hà sí đay do dờ và rà da sà và hà
Na ra kinh đi sà và hà mā ra na ra sà và hà
śi ra sam ha múc khā da sà và hà sạt va ma hā a sí đā da sà và hà
Cạt ra a sí đā da sà và hà bát ma hát trā da sà và hà
Nā ra kinh đi va ga la da sà và hà ma va ri san kha rā da sà và hà
Nama rát na tra dà da na mô à ri da va lô kích tê và ra da sà và hà
Oṃ sí đa dan tu măng tra pa dā da sà và hà
1280 Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New), 720 Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New), Thiện Nhuận Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New), nhạc phật giáo không lời Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New), nhạc phật giáo rất hay Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New),
Thiện Nhuận, nhạc phật giáo không lời, nhạc phật giáo rất hay,
Loading...
Loading...