loading player ...

C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018

-

Vietnam GameTV

lượt xem
Server 2
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
More videos / More news at https://gametv.vn
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV
Hotline: (+84) 0988 349889
Email: [email protected] - [email protected] - [email protected]
Address: GameTV, Golden Land Building, 275 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Vietnam
1280 C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, 720 C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, AOE C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Aoe C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Chim Sẻ Đi Nắng C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, GameTV C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, 4vs4 Random C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, U98 C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Văn Hưởng C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Mạnh Hào C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, ChipBoy C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Truy Mệnh C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Trương IS C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Tú Xuất C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, U97 C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018, Hải MariO C1T2 | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 06-06-2018,
AOE, Aoe, Chim Sẻ Đi Nắng, GameTV, 4vs4 Random, U98, Văn Hưởng, Mạnh Hào, ChipBoy, Truy Mệnh, Trương IS, Tú Xuất, U97, Hải MariO,
Loading...
Loading...