loading player ...

Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài

-

Dan Hauer

lượt xem
Server 2
Thích và chia sẻ với bạn bè để ủng hộ website nhé các bạn!
Normal in Vietnam . . . weird elsewhere. Trong video này Dan chỉ một số sự khác biệt ít nổi bật giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Tây.

https://www.patreon.com/danhauer

The fruit shop: https://www.thucphamtrangia.vn/

Song: "Fairytales," by Danijel Zambo: https://soundcloud.com/danijel-zambo
1280 Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, 720 Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, dan hauer Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, American English Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, người bản ngữ Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, tiếng Anh Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, cách sống Tây Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, cách ăn uống Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài, yt:cc=on Bình thường ở Việt Nam, kỳ lạ ở nước ngoài,
dan hauer, American English, người bản ngữ, tiếng Anh, cách sống Tây, cách ăn uống, yt:cc=on,
Loading...
Loading...